Wybierz ustawienia cookies
Za pomocą ciasteczek oraz powiązanych z nimi technologii oraz poprzez analizę Twoich danych, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci materiały. Dowiedz się więcej: polityka prywatności
Przejdź do głównej treści
Ważna informacja
Zamknij

Nieobecność dr Grzegorza Bartkowiaka

Dowiedz się więcej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Nasi pacjenci obdarowywują nas zaufaniem
5.0
147 opinii.
4.5
40 opinii.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a więc specjalistyczne leczenie realizowane przez wykwalifikowany zespół lekarzy Centrum Medycznego Komorniki. Zwykle kieruje Cię na nie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdy są wskazania i uzna, że potrzebujesz pomocy specjalisty.

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.

Jeżeli wystarczy jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista.

Od momentu, gdy lekarz specjalista obejmuje opieką pacjenta, to on kieruje i wskazuje miejsce wykonania zleconych badań (laboratoryjnych, diagnostycznych itp.), które są niezbędne w procesie dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują ponadto zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych (np. cytologia) oraz wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach.

Zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ

  • Poradnia kardiologiczna

Kardiologia (z gr. „καρδιά” – serce, „λόγος” – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem. W Polsce lekarze kardiolodzy są szkoleni w ramach dwóch specjalizacji: kardiologia i kardiologia dziecięca. Konsultantem krajowym kardiologii od 4 lutego 2022 jest prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki, a kardiologii dziecięcej dr n. med. Maria Miszczak-Knecht (od 29 lipca 2020).

  • Poradnia neurologiczna

Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Neurologia zaczęła rozwijać się w bardziej znaczący sposób w epoce renesansu, jednak dopiero w XIX w. nastąpił skokowy przyrost wiedzy medycznej, w tym w zakresie czynności układu nerwowego, co doprowadziło do wyodrębnienia neurologii z medycyny wewnętrznej.

W Polsce lekarze neurolodzy są szkoleni w ramach dwóch specjalizacji: neurologia i neurologia dziecięca. Konsultantem krajowym neurologii od 2 lipca 2019 jest Agnieszka Słowik, a neurologii dziecięcej Ewa Emich-Widera (od 22 marca 2019).

  • Poradnia pulmonologiczna

Pulmonologia, pneumonologia – dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. W Polsce lekarze pulmonolodzy są szkoleni w ramach dwóch specjalizacji: choroby płuc i choroby płuc dzieci. Konsultantem krajowym chorób płuc od 3 października 2018 jest prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel, a chorób płuc dzieci dr n. med. Andrzej Pogorzelski (od 21 czerwca 2018).