Wybierz ustawienia cookies
Za pomocą ciasteczek oraz powiązanych z nimi technologii oraz poprzez analizę Twoich danych, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci materiały. Dowiedz się więcej: polityka prywatności
Przejdź do głównej treści
Ważna informacja
Zamknij

Ocena jakości obsługi pacjenta

Dowiedz się więcej

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Nasi pacjenci obdarowywują nas zaufaniem
5.0
147 opinii.
4.5
40 opinii.
Lekarz Rodzinny POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Medycyna rodzinna zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich członków rodziny od dziecka do seniora. Lekarz medycyny rodzinnej zajmuje się leczeniem infekcji wirusowych, chorób układu pokarmowego, chorób wieku dziecięcego, chorób serca i układu krążenia, chorób przewodu pokarmowego, chorób układu oddechowego, cukrzycą, chorób skóry, chorób psychicznych. Ma on możliwość wystawiania skierowań na badania specjalistyczne np. badania krwi, moczu, kału, USG, RTG oraz na konsultację do specjalistów, którzy zajmują się konkretnym schorzeniem przewlekłym. Lekarz rodzinny może również wystawiać zwolnienia L-4, a także skierowanie do sanatorium.

W Centrum Medycznym Komorniki przyjmują lekarze medycyny rodzinnej. Często są wybierani jako lekarze pierwszego kontaktu. Dowiedz się więcej i sprawdź jak zapisać swoją rodzinę i przyjaciół do Centrum Medycznego Komorniki.

Kiedy do lekarza rodzinnego?
Lekarz rodzinny pełni często rolę lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku pojawianie się objawów wskazujących na chorobę (np. kaszel, gorączka, biegunka) lub objawów, które niepokoją i pogarszają komfort życia należy udać się po poradę do lekarza rodzinnego. Lekarz ten może również pomóc w profilaktyce zdrowia, konsultując z pacjentem jest jego tryb życia i dając odpowiednie zalecenia zmiany nawyków, diety, czy odpowiedniej suplementacji.
  • Leczenie chorób – lekarz rodzinny leczy choroby sezonowe np. przeziębienia jak i choroby przewlekłe np. cukrzyca typu 2.
  • Skierowania – lekarz rodzinny może wystawić skierowania na diagnostykę np. badania laboratoryjne, USG, RTG, oraz skierowania do specjalistów.
  • Profilaktyka – lekarz rodzinny zajmuje się profilaktyką zdrowia, pomoże w zmianie zachowań i nawyków na korzystne dla zdrowia.
  • Zwolnienia L-4 – w przypadku choroby zarówno nagłej jak i przewlekłej lekarz rodzinny ma prawo do wystawienia zwolnienie L- 4.

 

Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich

1. Za niepełnoletniego uznaje się pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.). Dziecko do ukończenia 16. roku życia może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego i nie może samodzielnie decydować o prowadzonym leczeniu. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (np. podanie leków).

2. Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niepełnoletni, powyżej 16. roku życia dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny może zostawić taką zgodę w rejestracji i wtedy niepełnoletni pacjent, który ukończył 16. rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.

3. Pamiętaj, że jeśli Ty lub Twoje dziecko leczycie się w poradni specjalistycznej, to lekarz specjalista zobowiązany jest do okresowego (co najmniej raz na 12 miesięcy) przekazywania informacji o przebiegu leczenia lekarzowi POZ (co jest podstawą do kontynuacji zaleconego leczenia, wystawiania recept).

4. Przed każdym szczepieniem dziecka rodzic/opiekun musi wypełnić ankietę dotyczącą kwalifikacji do szczepienia.

5. Do zakwalifikowania dziecka do szczepienia lekarz wymaga książeczki szczepień (książeczki zdrowia dziecka) oraz karty uodpornień (szczepień), która powinna znajdować się w poradni.

6. Szczepienie dziecka do 6. roku życia odbywa się wyłącznie w obecności rodzica dziecka/opiekuna ustawowego dziecka.

7. Szczepienie dziecka powyżej 6. roku życia może odbyć się bez obecności rodzica dziecka, jeśli opiekun dziecka dysponuje każdorazowo pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna ustawowego i wypełnioną ankietę dotyczącą kwalifikacji do szczepienia.

8. Wizyta dziecka chorego może odbyć się bez obecności rodzica, jeśli opiekun dziecka dysponuje pisemną zgodą rodzica/opiekuna ustawowego

9. W celu przekazania karty szczepień do innej placówki medycznej należy wypełnić wniosek o przekazanie karty uodpornień.